Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby

Chystáte se něco bourat a nevíte, co to vlastně obnáší?

Co je potřeba vyřídit?

Je potřeba to někde ohlásit?

Tak přesně na tyto otázky se společně podíváme.

Vše se řídí zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon) a souvisejícími vyhláškami.

I když jste vlastníkem stavby, nemůžete si ji jen tak sami zbourat. Téměr vždy o tom musí vědět stavební úřad. 

Ohlášení vs povolení

Stavby postavené na povolení nemůžete bourat sami, ale musíte si najmout odbornou firmu. Objekty postavené na ohlášení už můžete bourat sami, ale musíte si zajistit stavební dozor,. Tedy člověka s vysokoškolským vzděláním stavebního nebo architektonického směru, anebo s maturitou ze střední stavební školy a alespoň třemi lety praxe na stavbě.

demoliční výměr

Demoliční výměr je vlastně povolení k odstranění stavby, které vydává stavební úřad

Poté vás čekají následující kroky:

  • Žádost o povolení odstranění stavby na stavebním úřadě (Ohláška nebo Demoliční výměr)

    •  jestli chcete přejít rovnou do fáze stavby nového objektu, pak je ideální získat u stavebního úřadu povolení k rekonstrukci

  • Při jejím kladném vyřízení následuje samotná demolice. (V průběhu nebo posléze si může úřad vyžádat například dokumentaci k tomu, kam jste vyváželi odpad.)

  • Jakmile odstraníte objekt, musíte to opět nahlásit stavebnímu úřadu.

  • Stavební úřad vám vydá sdělení o odstranění stavby, které je třeba donést na katastr nemovitostí. Následně je starý objekt vymazán z katastrální mapy.

Jak zjistit, co je potřeba

Pokud podáte výše zmíněné ohlášení a do 30 dnů stavební úřad nesdělí, že k odstranění je třeba povolení, můžete bourat. V opačném případě úřad určí, které podklady je třeba doplnit. Jakmile se tak stane, je zahájeno řízení, během něhož stavební úřad jedná se všemi účastníky a dotčenými orgány.

Pozor na azbest

Zvláště přísný režim se uplatňuje u bourání staveb, v nichž je přítomen azbest. Typickým příkladem takového materiálu je třeba azbestocementová střešní krytina (eternit), která je ze zákona nebezpečným odpadem. Podle toho s ním také musí být naloženo. 

Při přítomnosti azbestu v odstraňovaném objektu musíme požádat stavební úřad o povolení, které bude učiněno vždy rozhodnutím. Tento proces je samozřejmě časově delší a musíme dokládat další stanoviska vzhledem k přítomnosti azbestu, hlavně stanovisko příslušné hygienické stanice.

Nebourejte, dokud si neověříte, zda to jde i bez povolení

Jinak by vám mohla hrozit pokuta až půl milionu korun – úřad ji může dát každému, kdo bez jeho svolení něco zbourá, aniž by na to měl potřebná povolení. A bez těch to jde jen někdy.

Kolik to stojí

Pokud jde o náklady na odstranění, nelze je paušalizovat.

O ceně demolice často rozhoduje lokalita a vzdálenost nejbližší skládky. Cena se stanovuje i s ohledem na podíl konstrukcí v obestavěném prostoru a také zda je přítomný právě zmíněný azbest.

Když si to tedy shrneme, tak k tomu, aby bylo možné vytvořit cenovou nabídku na demolici, je potřeba mít k dispozici

  • demoliční výměr (demolilční povolení)

  • výkaz výměr

Pokud máte k dispozici oba tyto výměry, je to ideální a nic nebrání vytvoření cenové nabídky. Máte povolení k demolici, ale nemáte výkaz výměr? Nevadí, můžeme vám ho také zařídit.

Ozvěte se nám a vyřešíme to společně 🙂

Ukázkový nátěr SolidLux